Wszędzie są obecne w powietrzu roztocza, wirusy i bakterie, a także kurz i sierść zwierząt, pyłki, zarodniki grzybów, związki organiczne i mikroskopijne pyły. Oczyszczacze powietrza elements https://www.elements-show.pl/czyste-powietrze potrafią zlikwidować niemal 100% wymienionych zanieczyszczeń, które normalnie wdychamy, przebywając w zamkniętym pomieszczeniu.